Styret i Stiftelsen

Styret i Stiftelsen Frambu består av følgende medlemmer:


Varamedlemmer til styret er:
1. vara: Sigrid Østensjø (OsloMet)
2. vara: Tor Erik Nyquist (Beitostølen Helsesportssenter)
1. brukervara: Grethe Dahlgrav
2. brukervara: Solveig Larsen
1. ansattvara: Mona K. Haug
2. ansattvara: Mari Ellefsen-Martinsen


Styremøter
Styret møtes fire ganger pr år.
Se oversikt over kommende møter og saker her.
Se oversikt over tidligere møter og saker her


Har du innspill til Frambus styre?
Innspill til styret kan meldes via Frambus direktør eller via brukerrepresentantene i styret. Du finner kontaktinformasjon her:

Kristian E. Kristoffersen
(Direktør)
Telefon: 64 85 60 00
E-post: krk@frambu.no

John Berg-Jensen
(Brukerrepresentant)
Telefon: 971 60 465
E-post: john@frax.no

Berit Otterlei
(Brukerrepresentant)
Telefon: 993 90 297
E-post: berit.otterlei@prader-willis.no