Aktiviteter

Stiftelsen Frambu gjennomfører ulike aktiviteter i samarbeid med andre aktører.

Løpende aktivitet

 • Drift av Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

  Senteret er en del av den nasjonale kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Det er offentlig finansiert og drives på oppdrag fra Helse Sør-Øst.

 • Drift av prosjektet Leve Nå

  Prosjektet skal opprette og drive en enhet for samhandling, livskvalitet og lindring og er finansiert med prosjektmidler fra Helsedirektoratet.

Annen aktivitet

 • Fjellcamp 2020
  ble avlyst på grunn av korona-pandemien

 • Fjellcamp 2019
  ble arrangert i samarbeid med Rondeheim fra 12. til 16. august 2019.
 • Fjellcamp 2018
  ble arrangert i samarbeid med Rondeheim fra 13. til 17. august 2018.
 • Fjellcamp 2017
  ble arrangert i samarbeid med Rondeheims venner og Stiftelsen Sophies Minde fra 7. til 11. august 2017.


.