Hva er Frambus venner?

Frambus venner er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til at barn, unge og voksne med en sjelden diagnose kan leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Frambus venner bidrar til å realisere dette målet ved å arbeide for finansiering av prosjekter som utvikles av de ansatte i Stiftelsen.

Frambus venner er basert på frivillighet og donasjoner, og for å nå våre mål så trenger vi bidrag. Les mer om hvordan du kan bidra her: Frambus venner

Logoen til Frambus venner