Velkommen til Stiftelsen Frambu!

Stiftelsen Frambu skal bidra til en bedring av situasjonen for personer med sjeldne diagnoser i alle aldre og deres familier.

Stiftelsen Frambu ble opprettet i 1955 og har hatt ulike oppgaver gjennom årene.


Frambu-logo lysere

Stiftelsens hovedvirksomhet er å drive landets største kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret gir et landsdekkende og tverrfaglig tilbud til personer med sjeldne diagnoser i alle aldre og deres pårørende og tjenesteytere. Senteret drives på oppdrag fra Helse Sør-Øst. I 2014 ble Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser opprettet. Frambu er en del av denne tjenesten.
Les mer om Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser her
.


Leve Nå-logo
Stiftelsen fikk sommeren 2020 prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å etablere og drive en lindrende enhet. Denne skal gi tilbud til familier med barn og unge med behov for palliasjon og deres tjenesteytere og utvikles i nært samarbeidet med lokalt tjenesteapparat. 
Les mer om Leve Nå her
.